Deel dit artikel op social platform

150 miljoen euro extra voor palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis

 

Met goede palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven worden verhoogd voor mensen die niet meer beter worden. Daarom versterkt minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis.

Tussen 2022 en 2027 komt in totaal €150 miljoen beschikbaar om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren.

Mensen die geen zicht meer hebben op genezing hebben naast reguliere zorg ook goede palliatieve zorg nodig. Palliatieve zorg geeft ondersteuning bij fysieke, psychische, sociale en spirituele problemen, met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Vroegtijdige inzet van palliatieve zorg kan een positief effect hebben op het leven van patiënten, en kan soms maanden of jaren duren, afhankelijk van de ontwikkeling van het ziekteproces.

De verwachting is dat steeds meer mensen palliatieve zorg nodig zullen hebben in de komende jaren. In 2020 zijn ongeveer 169.000 mensen overleden. Daarvan hebben naar schatting 106.000 mensen een ziektetraject doorgemaakt voorafgaand aan het overlijden, waarbij palliatieve zorg mogelijk passend is geweest. Naar verwachting zal dat aantal de komende jaren verder toenemen. Immers, door de vergrijzing en door een toename van mensen met een chronische ziekte, zullen er de komende jaren meer mensen zijn die een ziektetraject doormaken voorafgaand aan overlijden. Zij kunnen baat hebben bij palliatieve zorg.