Search
3°C
Deel dit artikel op social platform

31 vogelsoorten gezien tijdens telling

Zaterdag 3 februari was er van 09.00 uur tot 10.00 uur een vogeltelling rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk.

Sinds de start op 7 juli 2001 van deze ononderbroken maandelijkse tellingen, was dit de 272e keer.

Het was op de dijk niet helemaal bewolkt, weinig maar frisse wind, kracht 2, geen neerslag, temperatuur ongeveer 8 graden, opkomst 22 personen.

Deze maand zijn in totaal 31 soorten geteld.Het totaal aantal waargenomen soorten vanaf 2001 is nu 163 en in dit jaar zijn 43 soorten gezien en/of gehoord.

Deze maand zijn waargenomen: fuut 1, dodaars 1, aalscholver 8, blauwe reiger 1, grote zilverreiger 2, knobbelzwaan 4, brandgans 113, grauwe gans 10, waarvan 1 witte, kolgans 140, bergeend 2, brilduiker 8, grote zaagbek 5, krakeend 5, kuifeend 7, nonnetje 7, slobeend 2, smient 17, wilde eend 3, wintertaling 8, buizerd 1, torenvalk 1, meerkoet 10, kievit 20, kokmeeuw 3, stormmeeuw 2, zilvermeeuw 1, ekster 3, graspieper 1, spreeuw 6 zwarte kraai 3, holenduif 4.