Deel dit artikel op social platform

36 vogelsoorten geteld aan de Westdijk

 

Rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk zijn zaterdag 3 september van 09.00 uur tot 10.00 uur de vogels geteld.

Door 17 personen werden totaal 36 soorten en 1.292 vogels geteld.

Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar is nu 161 soorten en dit jaar zijn 82 soorten geteld.

De lijst van deze maand:

Fuut (6), Aalscholver (1.113), Blauwe Reiger (1), Grote Zilverreiger (3), Ooievaar (1), Knobbelzwaan (12), Grauwe Gans (31), Krakeend (10), Slobeend (3), Wilde Eend (4), Wintertaling (7), Bruine Kiekendief (1), Buizerd (1), Torenvalk (3), Meerkoet (17), Waterhoen (2), Kievit (3), Kleine Mantelmeeuw (2), Kokmeeuw (5), Visdief (1), Zilvermeeuw (1), Holenduif (9), Houtduif (1), Boerenzwaluw (5), Ekster (2), Graspieper (5), Huiszwaluw (1), Kneu (10), Oeverzwaluw (2), Paapje (9), Putter (5), Rietgors (2), Spreeuw (7), Tapuit (4), Witte Kwikstaart (1) en Zwarte Kraai (2).