Deel dit artikel op social platform

450 plekken crisisnoodopvang asielzoekers Ter Apel

 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft voor asielzoekers uit Ter Apel 450 zogenoemde crisisnoodopvangplekken (CNO) geregeld.

Utrecht, Veenendaal, Vijfheerenlanden en Nieuwegein hebben locaties beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft Veiligheidsregio’s eerder verzocht voor het einde van het jaar 450 plekken te realiseren. Veiligheidsregio Utrecht voldoet aan dit verzoek, waarbij de locaties bij de betreffende gemeenten voor een langere periode (maart en april) beschikbaar zijn voor asielzoekers. CNO is doorgaans vooral kortstondige opvang.

Sharon Dijksma, voorzitter Veiligheidsregio Utrecht: ,,We hebben allemaal kunnen zien onder welke erbarmelijke omstandigheden asielzoekers in Ter Apel soms moeten leven, vanwege het enorme tekort aan plekken. Ik ben blij dat gemeenten binnen onze veiligheidsregio verantwoordelijkheid nemen en helpen voorkomen dat asielzoekers op straat moeten slapen. Een dak boven je hoofd, een warme douche en eten is het minste wat je van mens tot mens kunt doen. Het is fijn dat we voor deze asielzoekers ook voor een langere periode enige vorm van zekerheid kunnen bieden als het gaat om onderdak.”

Crisisnoodopvangplekken zijn plekken die noodzakelijk zijn als er een tekort aan reguliere opvangplekken is voor asielzoekers die zich in Ter Apel melden. Om het COA te helpen zijn wettelijke taak te kunnen uitvoeren – iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft – , is Veiligheidsregio’s gevraagd 450 CNO-plekken te realiseren voor het einde van dit jaar. Veenendaal (groep van 156 tot april) Utrecht (groep van circa 120 tot april), Nieuwegein (groep van 100 tot maart) en Vijfheerenlanden (groep van 70 tot maart) zijn de gemeenten binnen de Veiligheidsregio die CNO hebben geregeld.

Op dit moment huisvest de Veiligheidsregio Utrecht naast crisisnoodopvang voor asielzoekers 5.300 vluchtelingen uit Oekraïne. Verder werkt de VRU samen met gemeenten en de provincie Utrecht aan een plan om statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) vanuit Ter Apel en overvolle asielzoekerscentra’s in de regio onder te brengen.