Deel dit artikel op social platform

Aanleg 25-meterbad kost tussen 1,3 en 1,5 miljoen en jaarlijks drie ton

De mogelijke aanleg van een buitenzwembad in de gemeente Bunschoten gaat tussen de 1,3 en 1,5 miljoen euro kosten.

Op 1 juli 2021 is de motie ‘Buitenzwembad’ ingediend door de ChristenUnie, CDA, VVD en de CAP (unaniem aangenomen). In de motie wordt gevraagd een extern onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een buitenzwembad waarbij ook gezocht wordt naar mogelijkheden om de kosten laag te houden.

Verwachtingen

In samenwerking met de exploitant van zwembad De Duker is door het college een raming gemaakt van de investerings- en exploitatielasten van een buitenbad op het terrein van de ligweide naast zwembad De Duker. Hierbij is uitgegaan van een 25-meterbad met zes banen. Er is geen rekening gehouden met de kaartverkoop. De investering bedraagt naar verwachting tussen de € 1,3 en € 1,5 miljoen euro. Voor de jaarlijkse exploitatielasten is een raming gemaakt op basis van twee bestaande buitenbaden. Naar verwachting bedragen de jaarlijkse lasten

€ 306.000,-, exclusief kapitaallasten en op basis van bestaande energiecontracten. Met name de kosten van gas kunnen de lasten verder doen oplopen.

Gevolgen

De mogelijke aanleg van een buitenbad zal gevolgen hebben voor de voorgenomen herinrichting van het buitenterrein van het zwembad. Deze plannen zijn door de pandemie op verzoek van de exploitant voorlopig uitgesteld. De bouw van een buitenbad beperkt de mogelijkheden voor een herinrichting.

Goed beeld

In een opiniërende bespreking wordt aan de commissie Samenleving gevraagd of voldoende invulling is gegeven aan de motie. Het college geeft aan dat de raming van SRO een goed beeld geeft over de haalbaarheid van een buitenbad. Mochten er toch andere wensen zijn, zoals een glijbaan, en wanneer een 25-meterbad niet voldoende is, dan dient nog meer onderzoek te worden verricht. Ter vergelijking: het oude buitenzwembad telde drie baden en een pierenbad (voor kleine kinderen). Door een externe partij onafhankelijk onderzoek te laten verrichten, wordt nog een beter en vollediger beeld gecreëerd van de haalbaarheid van een buitenbad.

De kosten voor een extra onderzoek bedragen naar schatting € 15.000,-.