Deel dit artikel op social platform

Actie kerstpakket weer van start

 

Al een aantal jaren organiseert voedsel- en kledingbank, de Genadebank, Actie Kerstpakket. Deze actie is bedoeld voor mensen die het financieel niet breed hebben of om een andere reden een extraatje verdienen in deze feestmaand.

Jaarlijks deelt de Genadebank zo’n 150 pakketten uit aan personen en gezinnen binnen de gemeente Bunschoten.

Aanmelden voor een kerstpakket

Actie Kerstpakket heeft als doelgroep mensen uit Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk die financieel de eindjes aan elkaar moeten knopen. Maar het kan ook zijn dat je iemand om andere, financiële, redenen dit jaar iets extra’s gunt. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat ze bijvoorbeeld door de coronacrisis getroffen zijn. ,,Onze wens is dat de pakketten bij mensen terecht komen, die het echt nodig hebben en goed kunnen gebruiken”, geeft de stichting aan.

Het aantal pakketten wat zij kunnen uitdelen, hangt af van het aantal giften en donaties die worden gedaan. ,,Dit zou kunnen betekenen dat wij niet iedereen die aangemeld is een kerstpakket kunnen geven. Daarom vragen wij u om alleen mensen aan te melden waar van u zeker denkt te weten dat ze het pakket goed kunnen gebruiken en dit met een duidelijke reden te omschrijven”, laat de Genadebank weten.

Iemand aanmelden voor een pakket kan tot maandag 13 december. Stuur hiervoor een mailtje naar: kerstpakketbunschoten@outlook.com.

Let bij het aanmelden op de volgende punten:

• Aanmelden met de juiste naam en adres

• Alleen inwoners uit Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk

• Geef de reden aan waarom iemand een kerstpakket verdiend

• Aanmeldingen uit voorgaande jaren worden niet automatisch meegenomen, deze personen mogen wel opnieuw aangemeld worden

• Eigen adres of telefoonnummer ook achterlaten

• Na de bezorgdatum kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het pakket

• U kunt niet uzelf aanmelden

Actie steunen

De actie kan ook gesteund worden met een gift. Dit kan overgemaakt worden t.n.v. de Genadebron op IBAN NL08 RABO 0181914972 o.v.v. Actie Kerstpakket.