Deel dit artikel op social platform

Bredere blik voor Vogelpad 1 gevraagd

De opiniërende bespreking over de toekomst van het voormalige onderkomen van basisschool ‘t Kruisrak aan het Vogelpad 1, was aanleiding voor vier inwoners om in te spreken in de commissie Ruimte.

Aan het begin van de bespreking benadrukte wethouder Huig van Barneveld dat nog niets is vastgesteld en dat de politieke partijen in deze fase alleen gevraagd wordt een richting te bepalen. Het college had niettemin zelf al wel twee voorkeursopties aangegeven. Het pand laten herbouwen en het bovenste gedeelte verkopen voor woningbouw en het onderste gedeelte verhuren aan de kinderopvang. Of het pand laten herbouwen en het bovenste gedeelte verkopen voor woningbouw en het onderste gedeelte verkopen aan de kinderopvang.

Andere scenario’s zijn: het pand verkopen in de huidige staat en bestemming, het pand blijven verhuren in de huidige staat en bestemming en het pand verkopen met de bestemming wonen.

Vanuit de buurt kwam veel weerstand. ,,Het is nu al druk. Als er een appartementencomplex komt, betekent dat het autoverkeer in de wijk toe zal nemen”, wilde een inspreker kwijt.

,,Wat ik heb gemist is de informatie van de plannen naar de bewoners toe. Een artikel in de krant geeft onrust”, aldus een andere inspreker die het Vogelpad als het groene hart omschreef. Wiebe de Boer bij het horen van de kritiek over de communicatie: ,,We roepen het college op omwonenden beter te informeren en betrekken bij de ontwikkelingen.” De VVD’er wees op de eventueel toekomstige mogelijkheid van deelname aan een klankbordgroep door buurtbewoners.

Evelien de Jong voerde het woord namens het Christelijk Kindcentrum Bunschoten (De Peuterhof), huurder van Vogelpad 1. ,, Winstmaximalisatie op het Vogelpad. Dat is wat blijft hangen. De kinderopvang moet bloeden voor het tekort in het Integraal Huisvestingsplan voor de scholen.”

Zij vervolgde: ,,Als tot verkoop wordt overgegaan van Vogelpad 1 en wij een enorme huurprijs moeten gaan betalen, dan zullen de uurprijzen flink omhoog moeten. Van 8,50 naar ruim boven de 10 of 11 euro. We krijgen dan Gooise prijzen, die voor hardwerkende Bunschoter niet meer betaalbaar zijn.”

De Jong voorts: ,,Stel je voor we verhuizen naar een tijdelijke andere locatie omdat hier nieuwbouw moet komen. Dan zal in dat gebouw vier ton moeten worden geïnvesteerd om het aan alle wettelijke eisen te laten voldoen. Wie betaalt dat? Wij hebben deze investering al in Vogelpad 1 gedaan.”

Het pand verkopen in de huidige staat en bestemming is de optie die De Jong het meest aanspreekt. ,,Het maatschappelijk belang wordt hiermee gediend. Laat ons het pand kopen. Geen verhuizing voor de kinderen, ook geen investeringskosten voor de gemeente, geen kapitaalvernietiging van ruim vier ton, de uurprijs hoeft niet opeens torenhoog te worden, en het al het groen met de daarbij behorende veiligheid blijft bestaan. De historische vereniging kan blijven zitten. En de twee lokalen van ‘t Kruisrak kopen wij er graag bij.”

Vanuit de commissie werd haar gevraagd of zij renovatie van het pand nodig acht. ,,Op dit moment voldoen we aan alle wettelijke eisen die door de GGD zijn gesteld. Als we zouden mogen kopen zullen we stap voor stap dingen moeten aanpakken. Het dak is dan als eerste aan de beurt. Dat is een hoofdpijndossier.”

Na het horen van de insprekers trapten de partijen op de rem. Eerst zal met omwonenden en het Christelijk Kindcentrum Bunschoten nader gesproken dienen te worden voordat een richting bepaald kan worden.