Deel dit artikel op social platform

Bunschoten voor Oekraïne

De truck met hulpgoederen van Bunschoten voor Oekraïne komt vandaag aan in Poznan (Polen) en zal vanaf daar worden overgeladen in andere vormen van transport om vervolgens in Lviv aan te komen bij de mensen die het hard nodig hebben.

Marloes ter Haar

Er komen ook vluchtelingen uit Oekraïne naar Bunschoten. ,,Wat er op ons afkomt weten we in die zien niet, want we kunnen niet voorspellen hoe alles zal gaan lopen, voor hoe lang het is en in wat voor staat deze gevluchte mensen zijn”, zegt vrijwilliger Gerrit de Graaf van Bunschoten voor Oekraïne. ,,Wat we wel weten is dat ze uit oorlogsgebied komen, een situatie waar ze niet voor hebben gekozen, die ze opgedrongen is door een sterk dictatoriaal regime met een extreme expansiedrift waardoor huizen zijn vernield, levens zijn verwoest en er geen normaal leven meer mogelijk is. Deze mensen mogen we in ons dorp ontvangen en een veilige plek bieden. Daarvoor hebben we alle hulp nodig die we kunnen bieden en daarbij is alle samenwerking cruciaal: Eendracht maakt kracht!!”

Een aantal mensen en kerken vanuit Eemdijk hebben dit enorm voortvarend opgepakt en zijn zelfs uit eigen beweging de mensen die gevlucht zijn vanuit Oekraïne naar Moldavië met een grote touringcar gaan halen. ,,Deze mensen komen binnenkort aan en worden opgevangen in kerk en bij mensen thuis. Dat is een gigantische opgave. Ook daarbij moeten we inzien dat we dit samen als gemeente Bunschoten dragen. Kan je niet iemand in huis opvangen dan kan je wel helpen op een andere manier door vrijwilliger te zijn in bijvoorbeeld dagbesteding en kan je bijdragen door boodschappen te doneren. Deze willen we centraal uitdelen of brengen naar de gezinnen die worden opgevangen om zo de mensen die hun huis hebben opengesteld te ontlasten. We kunnen dit als Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk met elkaar geweldig organiseren als we samen de handshoen oppakken.”

Vanuit de Genadebron, de Boei en tal van andere initiatieven worden activiteiten georganiseerd. ,,Maar waar nu vooral aandacht en concrete hulp bij nodig is de inzameling van goederen voor de opvang in de Calvijnschool. De goederen (zie onder) mogen allemaal naar de locatie van de Genadebank gebracht worden (Dieselweg 29).”

Verder wil De Graaf een ieder die zich nog niet heeft gemeld als vrijwilliger oproepen om dit alsnog te doen via de verschillende mogelijkheden:

1. www.degenadebron.nl2. https://eemdijkhelpt.nl/3. https://deboeibunschoten.nl/

,,Op dit moment kunnen we nog niet verder invullen waar we concreet vrijwilligers voor nodig hebben, maar dat er veel taken liggen is zeker! Hierover zijn we in overleg met gemeente en andere organisaties en brengen we initiatieven samen om zo deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden.”