Deel dit artikel op social platform

‘Bunschoten vraagt onnodige persoonlijke informatie’

 

Pricon heeft onderzocht of Nederlandse gemeenten per e-mail goed bereikbaar zijn. Als uitgangspunt is gekeken naar de e-mailgedragslijn voor overheden.

Hierbij zijn onder andere de eventuele belemmeringen om een eenvoudige vraag te kunnen mailen en de responstijd van gemeenten (op een per mail ingediende eenvoudige vraag) in kaart gebracht.

De onderstaande mail, met als onderwerp ‘Vraag m.b.t. de verzorging van mijn broer’, is verstuurd naar alle gemeenten gestuurd vanuit de fictieve persoon Dorien Vos:

‘Geachte heer/mevrouw,

Hopelijk kunt u mij helpen m.b.t. de situatie van mijn broer, die bij u in de gemeente woont, en op dit moment afhankelijk is van mantelzorg van familieleden. Omdat deze mantelzorg over een tijdje tijdelijk niet voldoende mogelijk zal zijn, ben ik op zoek naar een gepaste oplossing. Kunt u mij vertellen wat de precieze procedure is binnen de gemeente om het tijdelijke wegvallen van deze zorg op te vangen via de Wmo?

Met vriendelijke groet,

Dorien Vos’

In de provincie Utrecht hebben 7 van de 26 gemeenten geen e-mailadres op hun website vermeld. Met een percentage van 27% ligt dat net boven het landelijk gemiddelde van 25%.

,,Bij zes van de zeven gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Het gaat hierbij om Bunschoten, IJsselstein, Soest, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Hierdoor zijn er bij maar liefst 23% van de Utrechtse gemeenten mogelijk barrières op het gebied van privacy.”

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Rhenen, Veenendaal en Vijfheerenland hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor ligt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd met 35% net iets onder het landelijk gemiddelde.

In Utrecht is er relatief vaak op tijd gereageerd op een eenvoudige vraag per mail. 85% van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen gereageerd. Alleen in de provincies Groningen en Overijssel lag dit percentage hoger.

Het percentage van gemeenten die na drie weken nog steeds niet hebben geantwoord, ligt met 12% net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 13%. Het betreft de gemeenten De Ronde Venen, Bunnik en Soest.