Deel dit artikel op social platform

Bunschoten wil meer ouders en kinderen op de fiets of lopend naar school

 

Maandag 5 september start de ‘Safe, bij de bel’-week op sportbasisschool ‘t Kruisrak en het Christelijk Kindcentrum Bunschoten (CKCB).

Een week die volop in het teken staat van de verkeersveiligheid rondom de school en het kindcentrum. Het doel is om meer ouders en kinderen op de fiets of lopend naar school, de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal te krijgen waardoor deze omgeving veiliger wordt tijdens haal- en brengmomenten.

Actief naar bijvoorbeeld school of de peuterspeelzaal gaan kent veel voordelen. Zo leren kinderen op jonge leeftijd al het verkeer kennen, verbetert hun weerstand en functioneren hun hersenen beter. Daarnaast zorgt de vermindering aan auto’s ervoor dat de schoolomgeving een stuk veiliger wordt.

Tijdens de Safe, bij de bel-week worden ouders en kinderen uitgedaagd om een week lang op de fiets of lopend SAFE, bij de bel aan te komen. Dit wordt onder andere. gedaan door de kinderen te belonen voor hun actieve gedrag, door ouders te informeren over de voordelen van bewegen en door kinderen te betrekken bij het onderwerp. Na de Safe, bij de bel-week vindt er op ‘t Kruisrak een groepschallenge plaats. Twee weken lang strijden de klassen tegen elkaar om de actiefste klas van de school te worden. Dit alles om te zorgen dat kinderen vaker lopend of op de fiets naar school komen voor een veiligere schoolomgeving.