Deel dit artikel op social platform

Burgemeester stelt beleidsregels aanpak woonoverlast vast

 

Burgemeester Melis van de Groep heeft de Beleidsregels aanpak woonoverlast vastgesteld.

Hierin wordt omschreven hoe hij gebruikmaakt van zijn bevoegdheden uit de Gemeentewet en de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een schriftelijke mededeling.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geeft aan dat woonoverlast een serieus maatschappelijk probleem is in Nederland. ,,Veel inwoners ervaren dagelijks meer dan toelaatbare overlast van hun directe buren. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, stankoverlast, problemen door drugs- en/of drankgebruik, agressief gedrag of intimidatie.”