Deel dit artikel op social platform

CDA stelt vraag over snelfietsroute

De Statenfractie van het CDA heeft een vraag gesteld aan het college van gedeputeerde Staten over de snelfietsroute Amersfoort-Bunschoten.

Marloes ter Haar

Op deze route worden fietsers en agrarisch verkeer niet van elkaar gescheiden. Wel wordt de maximale snelheid verlaagd. Het CDA vraagt zich af in hoeverre dit voldoende bijdraagt aan de veiligheid van kwetsbare weggebruikers. ,,Zeker gezien er een aantal zware ongelukken heeft plaatsgevonden tussen fietsers en landbouwverkeer op deze snelfietsroute.”

Reden voor het CDA om de volgende (schriftelijke) vraag te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten: ,,De provincie heeft, bij de snelfietsroutes, aandacht voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers. In hoeverre is het bericht dan juist, dat bij deze snelfietsroute (parallelweg wordt fietsstraat), onder meer op het wegdeel waar al een aantal zware ongelukken hebben plaatsgevonden tussen fietsers en landbouwverkeer,fietsers en agrarisch verkeer toch niet gescheiden worden maar alleen de maximumsnelheid wordt verlaagd? Zou de provincie in het belang van al deze weggebruikers, kunnen komen met een passend en duurzaam veilig alternatief?”