Deel dit artikel op social platform

Christelijke zangbond wordt opgeheven

 

De Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland (BCGZN) houdt per 1 januari 2023 op te bestaan.

Het aantal koren is mede door corona teruggelopen, waardoor het aantal aangesloten koren te klein is om nog door te gaan.

Bij de bond is het plaatselijke Christelijk Gemengd Koor Soli Deo Gloria aangesloten. Het koor is op 8 oktober gastkoor van de laatste bondszangavond. Andere koren die in De Fontein optreden zijn Christelijk Sionskoor uit Damwoude en CGKerkkoor Jubilate Deo uit Opperdoes.