Deel dit artikel op social platform

ChristenUnie Bunschoten komt op voor ondernemers en varend erfgoed

Op 30 september wordt het landelijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vastgesteld. Vanuit de ChristenUnie Bunschoten zijn er diverse voorstellen ingediend om in het programma nadruk te leggen op onderwerpen die in Bunschoten spelen. De afdeling heeft diverse voorstellen specifiek voor ondernemers ingediend.

Zo wordt er gepleit om de marktvergunningen voor de ambulante handel een minimumtermijn van 12 jaar op te nemen als uitgangspunt. Dit naar aanleiding van de noodklok die ondernemers een paar jaar geleden hebben geluid, waarna er verschillende onderzoeken en acties zijn opgezet.

Ook doet de afdeling het voorstel om de regeldruk en het gedoe voor ondernemers te verminderen door o.a. het financieren van ondernemingen makkelijker te maken. Vaak is het lastig om een lening af te sluiten om goed te kunnen ondernemen. Ook wil de ChristenUnie Bunschoten dat er landelijk geïnvesteerd wordt in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs. Zo moet het vak techniek gegeven blijven worden op alle middelbare scholen en moeten kostbare opleidingen op het VMBO en MBO bekostigd blijven. Er is een tekort aan technisch geschoold personeel en dus moet er geïnvesteerd worden in de scholing van die ‘gouden handen’.

Verder pleit de ChristenUnie Bunschoten ervoor om het behoud van het varend erfgoed een plaats te geven in het verkiezingsprogramma. Daarmee zal de ChristenUnie zich landelijk uitspreken om schepen zoals de botters te behouden en te ondersteunen waar nodig. Zo blijft deze historische parel van de voormalige Zuiderzee behouden en werken gemeente, provincie en Rijk samen aan dit behoud!

Vanuit Bunschoten staat Alma Broekmaat op de landelijke kandidatenlijst van de ChristenUnie. Belangrijke motivatie hiervoor is om de verbinding te leggen tussen Bunschoten en Den Haag. ‘Met deze aanvullende voorstellen voor het verkiezingsprogramma werken we aan die verbinding en zetten we typisch Spakenburgse zaken op de kaart’, aldus Alma Broekmaat.

Tijdens het verkiezingscongres van 30 september wordt gestemd over alle ingediende voorstellen en zal duidelijk worden of deze Bunschotense zaken in het programma van de ChristenUnie een plek zullen krijgen.