Deel dit artikel op social platform

Collecte voor kinderen met een handicap

 

Stichting het Gehandicapte Kind houdt van 14 tot en met 19 november haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Bunschoten. Vooral worden collectanten die wonen in Spakenburg gezocht.

De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam voelen. Kinderen met een handicap gaan naar aparte scholen of helemaal niet naar school.

Spelen wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet of slecht toegankelijk zijn. En veel kinderen met een handicap staan aan de zijlijn terwijl ze ook graag met leeftijdgenootjes willen sporten.

Stichting het Gehandicapte Kind zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren. Bijvoorbeeld door speeltuinen aan te passen, aangepast sporten aan te bieden op de sportvereniging in de buurt of door speciale klassen op te richten binnen de gewone basisschool. Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van Stichting het Gehandicapte Kind.

Helpt u mee?

Collecteert u mee voor kinderen met een handicap? Het kost maar een paar uur en u kunt binnen de collecteweek zelf een tijdstip uitzoeken dat u schikt. En misschien hebt u vrienden of familieleden die ook mee willen doen? Hoe meer collectanten, hoe meer Stichting het Gehandicapte Kind kan doen voor kinderen met een handicap! Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met:

Cor van Twillert, 06 25 15 61 72 / cvtwillert@ziggo.nl;

Frans Dijkhuizen, 06 48 38 31 23 / frans.dijkhuizen@kpnmail.nl.

Stichting het Gehandicapte Kind komt al ruim 70 jaar op voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Jaarlijks ondersteunt de stichting projecten waarmee duizenden kinderen met een handicap worden geholpen. Dat kan dankzij vrijwilligers en donateurs, want Stichting het Gehandicapte Kind is onafhankelijk en ontvangt geen subsidie. De stichting is in het bezit van het CBF-keurmerk.

Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.