Search
19°C
Deel dit artikel op social platform

Collecte Woord en Daad

Woord en Daad gaat een deurcollecte uitvoeren in week van 22 tot en met 26 april.

Weer vrij om kind te zijn!

‘Van ‘s morgens vroeg tot ‘ s avonds laat moest ik werken. Ik at alleen de restjes en sliep op een haveloze mat. Ook werd ik vaak geslagen. Na zes maanden werd ik bevrijd.’ – Léa (12) uit Tsjaad

Wereldwijd zitten miljoenen kinderen gevangen in een systeem van moderne slavernij. Woord en Daad werkt samen met lokale partners aan de bevrijding van kindslaven. ,,We bieden tijdelijk opvang en de nodige begeleiding, vanuit christelijk perspectief. Waar mogelijk werken we toe naar familiehereniging en terugkeer in de maatschappij. Ook steunen we de armste gezinnen en brengen kinderuitbuiting bij gemeenschappen onder de aandacht.’

De opbrengst van de collecte is bestemd voor dit mooie project.