Deel dit artikel op social platform

De herinrichting van de Dorpsstraat gaat beginnen

 

Op 3 oktober zal gestart worden met de herinrichting van de Dorpsstraat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door van Asch Infrastructuur. Buurtbewoners zijn op de hoogste gebracht over de werkzaamheden middels een brief.

De herinrichting van de Dorpsstraat vindt plaats in verschillenden fases. Mocht alles volgens planning verlopen, dan zal de eerste fase van het project ongeveer drie weken in beslag nemen.

Fase 1

Tijdens fase 1 zal er gewerkt worden vanaf de kruising Dorpsstraat – Kleine Pol / Stadsgracht tot en met Dorpsstraat huisnummer 145. Tijdens werkzaamheden zijn woningen binnen dit gedeelte niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Woningen blijven wél bereikbaar voor voetgangers en fietsers via tijdelijke loopschotten. Buurtbewoners wordt verzocht om hun auto elders te parkeren. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Oostelijke Randweg en/of Westsingel. Er zal een omleidingsroute worden weergegeven.

Vanwege de werkzaamheden moeten de afvalcontainers ook op een andere plek worden aangeboden. Het aanbieden van de afvalcontainers kan tijdens de werkzaamheden tussen huisnummer 142 t/m 150.

Maatwerkoplossing

Tijdens de werkzaamheden blijft de Burgwal bereikbaar via een tijdelijke ontsluiting over het terrein van Burgwal 1. Asch Infrastructuur is zich bewust dat er veel bedrijven aan de Dorpsstraat gevestigd zijn. Het bedrijf wil daarom in gesprek gaan met deze bedrijven en bewoners om bijzondere situaties te bespreken en wellicht een maatwerkoplossing aan te bieden. Wanneer er gestart gaat worden met de andere fases, is niet bekendgemaakt.

Hoe het vooraf ging

De gemeenteraad van Bunschoten heeft een aantal jaar geleden aandacht gevraagd voor de Dorpsstraat en omgeving (Bunschoten-Stad). Ze wilden de Dorpstraat veiliger en aantrekkelijker maken. Onder begeleiding van een adviesbureau is door een groep bewoners een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Dorpsstraat. Tijdens inloopavonden konden bewoners de stappen volgen en het ontwerp beoordelen.

Tijdens het opstellen van het schetsontwerp zijn ook varianten met eenrichtingsverkeer (van noord naar zuid) onderzocht. Uiteindelijk is bewust gekozen voor tweerichtingsverkeer met parkeren op de straat. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

* Eenrichtingsverkeer halveert de hoeveelheid doorgaand verkeer, maar niet het bestemmingsverkeer. Bestemmingsverkeer moet gemiddeld genomen langere routes en dus meer kilometers rijden, soms ook op de Dorpsstraat. Daarom is het effect van eenrichtingsverkeer minder groot dan misschien verwacht. In het noordelijke deel van de Dorpsstraat wordt het wel wat rustiger bij eenrichtingsverkeer, maar in het zuidelijke deel en op de Vondelstraat wordt het zelfs wat drukker. Daarnaast is de verwachting dat de hoeveelheid doorgaand verkeer als gevolg van de nieuwe inrichting ook afneemt.

* Daarnaast zorgt een eenrichtingsverkeer niet per definitie voor een veel smaller dwarsprofiel van de weg. Fietsers blijven in twee richtingen rijden. Omdat automobilisten bij eenrichtingsverkeer minder alert zijn op tegenliggers, is voor fietsers in de tegenrichting extra ruimte nodig. Deze extra ruimte zorgt er echter ook voor dat de automobilisten mogelijk harder gaan rijden.

* Door tweerichtingsverkeer met parkeren op de rijbaan ontstaat de meeste ruimte voor voetgangers en bomen én het zorgt ervoor dat de automobilist zich moet aanpassen aan fietsers en geparkeerde auto’s. De auto kan niet met hoge snelheid door de Dorpsstraat.