Deel dit artikel op social platform

De Vlucht barst uit z’n voegen; noodlokaal op schoolplein

 

Om het stijgend aantal leerlingen de baas te kunnen, wordt met ingang van komend schooljaar een noodlokaal geplaatst op het schoolplein van De Vlucht.

De Vlucht is een snelgroeiende basisschool. Nieuwe groepen kleuters worden steeds groter, uitstromende groepen 8 zijn juist weer relatief klein. De school maakt momenteel gebruik van de

lerarenkamer en de centrale hal om het tekort aan ruimte tijdelijk op vangen.

Het college heeft met de schoolbesturen de afspraak dat voor tijdelijke huisvesting eerst gebruik gemaakt wordt van eventuele leegstaande lokalen bij andere scholen. In eerste instantie werd om die reden voorgesteld om gebruik te maken van het leegstaande lokaal bij de Groen van Prinstererschool/Grondtoon, maar dat lokaal is inmiddels in gebruik voor het onderwijs aan kinderen uit Oekraïne.