Deel dit artikel op social platform

(Deur)collecten voor Libië en Marokko

Tienduizenden doden, honderdduizenden mensen dakloos en zonder voedsel en schoon drinkwater. Twee verwoestende rampen troffen Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens overstromingen in Libië. Hulp voor de overlevenden is heel hard nodig.

In beide landen zijn maar weinig hulporganisaties actief. Daarom zetten de organisaties die daar wel hulp kunnen bieden alles op alles om in deze rampgebieden noodhulp te kunnen verlenen. Want één ding is duidelijk: de nood is ongekend hoog. Mensen zijn bang dat de wereld ze vergeet.

,,De verhalen uit Libië en Marokko zijn hartverscheurend. De meeste overlevenden hebben niet alleen doden te betreuren, ze zijn ook alles kwijt. Deze mensen willen we er niet alleen voor laten staan”, zo geeft de directeur van een Nederlandse hulporganisatie aan.

In oktober houden de lokale diaconieën van de kerken die halfjaarlijks met elkaar overleggen en in een aantal zaken samenwerken en elkaar versterken een (deur)collecte voor de slachtoffers van beide natuurrampen. Dit zijn de zes NGK-kerken, de GKBS, de CGK Bunschoten, de CGK Eemdijk, de Vaartkerk en de Hervormde Gemeente.