Deel dit artikel op social platform

Droogte neemt toe

 

Het blijft de komende tijd droog in Nederland. Het neerslagtekort wordt groter en de effecten hiervan nemen toe. Om water vast te houden en de aanvoer te vergroten, hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat verschillende maatregelen genomen.

Zo hebben waterschappen waar mogelijk waterpeilen verhoogd om water vast te houden en blijven geldende onttrekkingsverboden van kracht. Ook heeft Rijkswaterstaat besloten om het peil in het IJsselmeer te verhogen tot NAP -0,15 m. Op landelijke schaal is er nog geen sprake van watertekorten, dankzij de maatregelen die de waterschappen en Rijkswaterstaat eerder hebben genomen om een extra watervoorraad op te bouwen.

Het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat de Rijn in de zomer voldoende water aanvoert. Dat blijkt uit een belangrijk recent rapport van de International Commission for the Hydrology of the Rhine basin (CHR).

Extreme laagwater condities op de Rijn bij Lobith gaan toenemen terwijl de gletsjers smelten. Tot meer dan 50 dagen gemiddeld per jaar aan eind van deze eeuw. De Rijn krijgt steeds meer het karakter van een regenrivier. De gevolgen voor (drink)watervoorziening, koelwaterbeschikbaarheid, scheepvaart en ecologie kunnen niet uitblijven. Ook voor onze regio zal dit consequenties hebben. Met name voor het Rivierenland, waar nu nog – vooral in droge periodes – veel Rijnwater wordt ingelaten. Die vanzelfsprekendheid van aanvoer van gebiedsvreemd water zal verdwijnen. Dat maakt het des te belangrijker om in natte periodes het gebiedseigen water zo goed mogelijk vast te houden.

De provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, HDSR, drinkwaterbedrijf Vitens, boerenorganisatie LTO, de vereniging van landgoedeigenaren UPG, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, natuurorganisaties en gemeente Utrechtse Heuvelrug werken in de Blauwe Agenda samen om het watersysteem robuuster te maken. Op die manier kunnen de gevolgen van de klimaatverandering en de toenemende vraag naar drinkwater beter opgevangen worden.