Deel dit artikel op social platform

Een 7,2 voor de dienstverlening van de gemeente Bunschoten

In het najaar van 2021 heeft Het PON & Telos opnieuw onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Bunschoten. Inwoners van de gemeente Bunschoten waarderen de dienstverlening van de gemeente met gemiddeld een 7,2.

Marloes ter Haar

Daarnaast scoort Bunschoten op ieder onderdeel hoger dan in 2019 en op ieder onderdeel hoger dan het landelijk gemiddelde voor de gemeenteklasse tot 25.000 inwoners.

De woon- en leefomgeving in de gemeente Bunschoten wordt door inwoners gewaardeerd met een 7. Verreweg het grootste deel van de inwoners (90%) geeft aan zich thuis te voelen in de buurt waar ze wonen. Daarnaast geeft 90% aan dat basisonderwijs voldoende dicht bij huis is. Ook over de omgang met buurtbewoners zijn inwoners positief: 86% geeft aan dat buurbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Als aandachtspunten wordt onder andere meegegeven dat men ervaart dat er in sommige buurten niet voldoende parkeergelegenheid is en dat de gemeente buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid meer mag ondersteunen.

De wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt, wordt beoordeeld met een 6,7. Dit is boven het landelijk gemiddelde van een 6,2. Tijdens het onderzoek is gebleken dat meer inwoners (veel) vertrouwen hebben in de manier waarop de gemeente bestuurd wordt dan tijdens het vorige onderzoek in 2019.

De dienstverlening van de gemeente Bunschoten wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,2. 84% van de inwoners geeft aan dat vragen zo goed mogelijk zijn beantwoord door een medewerker van de gemeente. Verder geven de meeste inwoners aan (82%) medewerkers van de gemeente voldoende deskundig te vinden. De dienstverlening via de digitale facetten van de gemeente wordt met een 7,1 beoordeeld. De communicatie en voorlichting vanuit de gemeente wordt met een 7,0 beoordeeld.

De inspanningen van de gemeente Bunschoten om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij worden gewaardeerd met een 7,2. Dit is boven het landelijk gemiddelde van een 6,8. De helft van de inwoners geeft aan intensief of incidenteel vrijwilligerswerk te hebben verricht. 49% heeft mantelzorg verleend, 67% heeft hulp aan buren verleend en 45% heeft aandacht gehad voor buren in een zorgwekkende situatie.