Deel dit artikel op social platform

Eigen onderzoek gemeente naar toekomst Amersfoortseweg

De gemeente Bunschoten gaat zelf een onderzoek uitvoeren naar de toekomst van de Amersfoortseweg (N199) en geeft daarvoor opdracht aan een verkeerskundig bureau. De kosten worden geschat op € 35.600,-, exclusief btw.

,,Het huidige college van Gedeputeerde Staten met daarin CDA en ChristenUnie heeft meer asfalt niet als prioriteit. Er wordt meer ingezet op het openbaar vervoer en de fiets. Dat is de realiteit op dit moment. Als we in Bunschoten wat anders willen, dan zullen we de provincie moeten overtuigen. Dat is ons ook gebleken in de contacten met de gedeputeerde Arne Schaddelee. Zelf een onderzoek uitvoeren, is dus noodzakelijk om beweging in dit dossier te krijgen”, aldus Peter Nagel.

Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek vindt de ChristenUnie de veiligheid van fietsers. Het landbouwverkeer dat in de huidige situatie van het fietspad gebruikmaakt, is de partij een doorn in het oog.

Nagel verzocht verder nog een alternatief te onderzoeken. ,,Geen vierbaansweg, maar een driebaansweg. Vanuit Bunschoten één baan naar Amersfoort die halverwege overgaat op twee banen waardoor de doorstroming bij de rotonde bij de A1 wordt bevorderd. En vanuit Amersfoort één baan naar Bunschoten die halverwege overgaat in twee banen, om de doorstroming bij rotonde Haarbrug te vergroten.”

‘De weg wordt steeds drukker’

Wiebe de Boer: ,,Willen we middelen van onze gemeente uitgeven naar onderzoek naar een weg waar we geen beheerder van zijn? Hoewel de weg van de provincie is, ligt deze wel op ons grondgebied en gebruiken met name onze inwoners deze weg. Het gaat dagelijks om 11.000 autobewegingen en 2.000 fietsbewegingen.

De weg wordt steeds drukker. Een groot deel hiervan is sluipverkeer omdat de doorstroming op de wegen om ons heen niet op orde is. We hebben de wens de tractoren van de parallelweg te halen om de veiligheid van onze schoolgaande jeugd te waarborgen.

En we willen een veilige ontsluiting voor ons nieuwe industrieterrein. Nu kun je dus afwachten totdat de provincie er een keer mee komt, maar je kunt ook actief naar de provincie gaan met de juiste argumenten. Daar is onderzoek voor nodig. Daarom stemmen wij in.”

De VVD’er informeerde of de gemeente de weg in eigendom kan nemen.

Christiaan Buis wees nog op de ontwikkeling van de Kronkels-Zuid en de ontsluiting Vathorst die boven de markt hangt. ,,We zien de drukte enorm toenemen.”

Onderzoek door provincie laat minstens vijf jaar en wellicht tien jaar op zich wachten, schatte de CDA’er in. ,,Dan is het zaak dat ondanks de middelen die we daarvoor moeten uitgeven zelf de handschoen op te pakken. ”

‘Investeren in dit onderzoek is nooit verkeerd’

Ook Jan-Bert Heinen stemde in. ,,Het uitgangspunt van de SGP is dat gemeente Bunschoten zelf het initiatief neemt met betrekking tot dit onderzoek.” Hij noemde het goed wanneer de provincie en de gemeente Amersfoort als stakeholders meegenomen worden. ,,Later kunnen we subsidies vragen om plannen te verwezenlijken. Investeren in dit onderzoek is nooit verkeerd.”

,,Het landbouwverkeer speelt zeker in de overwegingen mee”, memoreerde Rick Beukers.

De wethouder gaf aan dat de provincie terughoudend is om een bijdrage in de kosten te leveren, maar dat de gemeente zal blijven proberen een bijdrage van de provincie te krijgen. ,,Het in eigendom nemen van de Amersfoortseweg kunnen we meenemen met onze vragen aan de provincie”, vervolgde de verkeerswethouder.

Het idee van een driebaansweg zal voorgelegd worden aan de onderzoekers, beloofde Beukers. Tegelijk waarschuwde hij in het algemeen de opdracht niet groter te maken omdat de opdracht anders prijziger zal worden.

In de tweede ronde vroeg CAP’er Henk Bos zich af wat 35 jaar geleden voor Amersfoort het kantelpunt was om de Bunschoterstraat vierbaans te maken. Rick Beukers als laatste: ,,Vanuit bedrijven en inwoners horen we telkens de wens om uit te breiden tot vierbaansweg. Wat was het kantelpunt in Amersfoort toen daar naar een vierbaansweg werd overgegaan? Dat is zeker een vraag die het stellen waard is. Als je het in perspectief plaatst: op het drukste punt van de Westsingel passeren dagelijks 14.000 motorvoertuigen. Eigenlijk is het daar gemiddeld drukker. De Amersfoortseweg heeft te maken met piekbelasting. Dat zorgt voor files.”