Terug
Deel dit artikel op social platform

Geen verrekening neveninkomsten bestuurders

 

In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief dienende voltijds politieke ambtsdragers opgenomen.

Om te bepalen of er sprake moet zijn van een verrekening is aan alle politieke ambtsdragers gevraagd om hun gegevens aan te leveren in het webportaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Op basis van de ingevulde gegevens blijkt dat er geen verrekeningen dienen plaats te vinden door politieke ambtsdragers in de gemeente Bunschoten.