Deel dit artikel op social platform

Geen verrekening neveninkomsten lokale politieke ambtsdragers

 

In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief dienende voltijds politieke ambtsdragers opgenomen.

Om te bepalen of er sprake moet zijn van een verrekening is aan alle politieke ambtsdragers gevraagd om hun gegevens aan te leveren in het webportaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Op basis van de ingevulde gegevens blijkt dat er geen verrekeningen dienen plaats te vinden voor wat betreft de lokale politieke ambtsdragers.

 

Politieke ambtsdragers zijn de mensen die het land, de provincies, waterschappen en gemeenten besturen. Denk aan ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van provincies. Politieke ambtsdragers zijn geen ‘gewone’ werknemers of ambtenaren. Voor hen gelden daarom soms aparte regels. Die regels gaan onder andere over de rechtspositie, onkostenvergoedingen, ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen en ontslag.