Deel dit artikel op social platform

Gemeente Bunschoten investeert in bemoeizorg

Het college stelt voor 2022 € 5.450 beschikbaar voor bemoeizorg door Kwintes.

Marloes ter Haar

Bemoeizorg is een bijzondere en specialistische hulpvorm waarbij het gaat om het opzoeken, motiveren en toeleiden naar reguliere hulp. Door bemoeizorg wordt er tijdig afgegaan op signalen waardoor erger kan worden voorkomen.

,,De kans bestaat dat je iemand in je omgeving kent die zelf niet om hulp vraagt of hulp niet wil of kan accepteren. Deze mensen worden ook wel zorgmijders genoemd. Zij hebben meervoudige problemen die elkaar versterken en die ze zelf moeilijk kunnen oplossen. Bemoeizorg biedt in deze situaties ongevraagd hulp”, omschrijft organisatie Kwintes. ,,Het team van specialisten gaat op zoek naar een passende oplossing voor de meervoudige problemen waardoor mensen steeds meer in moeilijkheden raken. Vaak is dat een combinatie van bijvoorbeeld vereenzaming, drugs-, medicatie-, of alcoholmisbruik en psychiatrische problemen.”

Het team gaat naar een adres toe en in een aantal gesprekken proberen ze de behoefte in kaart te brengen en wordt er gezocht naar passende hulpverlening. Begeleiding wordt zo lang als nodig en kort als mogelijk geboden.