Deel dit artikel op social platform

Gemeente zet zich in voor alcohol- en drugspreventie met oudercomité

Het doel van het lokale preventieakkoord, dat in 2021 is getekend, is een gezondere gemeente Bunschoten. In dit akkoord zijn ambities en acties opgenomen die gericht zijn op het tegengaan van overgewicht, roken, alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Bunschoten. Het verminderen van alcohol- en drugsgebruik staat al langer op de agenda: Jellinek, De Boei, Waypoint en de GGD regio Utrecht hebben namelijk in 2014 samen met de gemeente Bunschoten de krachten gebundeld rond preventie van problematisch gebruik van alcohol en drugs.

Verschillende werkzaamheden

De afgelopen jaren hebben deze partijen vooral achter de schermen werk verricht, maar ook zijn veel werkzaamheden wél zichtbaar. De Boei begeleidt bijvoorbeeld jongeren die problemen ervaren, ook als dat gaat over alcohol- en drugsgebruik.

Jongerenwerkers van De Boei zijn regelmatig aanwezig op straat en praten met jongeren. Ook op scholen wordt aandacht besteed aan alcohol, roken en drugs en de risico’s die het met zich meebrengt. Verder zijn er programma’s opgezet voor mensen die verslaafd zijn en hun naasten en vinden er jaarlijks bewustwordingscampagnes zoals IkPas en Stoptober plaats. Ook de oprichting van Waypoint Bunschoten is een voorbeeld van wat er zoal gerealiseerd is op het gebied van drank- en drugspreventie.

Nieuwe activiteiten

Naast het voortzetten van de activiteiten die eerder zijn opgestart, worden er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan. Er is hiervoor een actieplan opgesteld. De ambitie voor de komende periode is dat er minder overmatig en zwaar gedronken wordt. Drugsgebruikers gaven in een onderzoek aan dat zij zijn gestart met alcoholgebruik. Door de focus op alcohol te leggen wordt dus automatisch ook ingezet op het verminderen van drugsgebruik, volgens de gemeente.

In het actieplan om drank- en hiermee ook drugsgebruik tegen te gaan, zijn drie speerpunten opgenomen door de gemeente:

• Alternatieve activiteiten organiseren voor de jeugd.

• Praten met de jeugd over de cultuur rond vrije tijd en uitgaan en over het gebruik van drugs en/of alcohol.

• Betrekken van ouders bij het onderwerp alcohol en drugs in de gemeente Bunschoten.

De eerste twee speerpunten zijn de afgelopen jaren al opgestart en worden nog verder uitgebreid.

Daarnaast zetten de partijen de komende periode in op het betrekken van de omgeving van jongeren. Zij vinden het met name belangrijk dat de ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Inmiddels is er een oudercomité opgezet. Verder is er een aanbod opgezet voor zowel ouders als jongeren, waaronder preventie op school, straatwerk, inloopavonden en activiteiten voor jongeren en weerbaarheidstrainingen. Het doel van dit alles is om te zorgen dat jongeren minder en overmatig alcohol drinken.