Deel dit artikel op social platform

Gemeente zoekt nieuw burgerlid marktcommissie

 

Gemeente Bunschoten is op zoek naar een nieuw burgerlid in de marktcommissie. De marktcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over uiteenlopende marktzaken met als doel het waarborgen van een gevarieerde en levendige zaterdagmarkt.

De marktcommissie bestaat nu uit twee marktkooplieden, een vertegenwoordiger van de centrumondernemers en een lid van het college van burgemeester en wethouders, die voorzitter is van de marktcommissie. Bij de vergaderingen schuiven ook de marktmeester en de secretaris van de marktcommissie aan. Verder is bij bepaalde zaken ook een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel aanwezig.

De marktcommissie komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. De gemeente zoekt het liefst een burgerlid die zelf geen koopman of winkelier is en die de markt een warm hart toedraagt.

Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je tot uiterlijk 2 november reageren door een mail te sturen naar: vacature@bunschoten.nl. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die ook stellen via dat mailadres.