Deel dit artikel op social platform

Genoeg ruimte voor melkkoeien

 

Hoe leven melkkoeien? Als je de zuivelverpakkingen mag geloven staan ze altijd buiten. In samenwerking met onderzoeksbureau Kien heeft de Dierenbescherming 1.000 consumenten gevraagd naar wat zij weten over het leven van de melkkoe. Bijna 40% weet daar vrijwel niets vanaf. En dat terwijl bijna de helft van de consumenten tussen de 200-500 gram kaas per week eet, dat zijn ongeveer 6 tot 16 plakken per week. Wat er aan dierenwelzijn achter dat pakje kaas blijft in het ongewisse, laat ook het resultaat van dit onderzoek zien.

Deze week is het de Beter Leven week (24 t/m 30 oktober). Daarom wordt er extra aandacht gevraagd voor melkkoeien. ,,Ruim één derde van de consumenten denkt dat melkkoeien het beduidend beter hebben dan vleesrunderen, kalveren, legkippen, vleeskippen en varkens. En ruim twee derde van de deelnemers gaat er vanuit dat er wettelijke eisen in de EU zijn voor het welzijn van melkkoeien, zoals de stalinrichting. Dat is dus niet zo”, geeft de Dierenbescherming aan. Vandaar ook dat zij criteria voor melkvee hebben vastgesteld.

Meer ruimte om te leven

Melkkoeien staan een groot deel van het jaar binnen. De Dierenbescherming vindt het daarom belangrijk dat er voldoende ruime en comfortabele ligplaatsen aanwezig zijn en dat er voldoende eet-en drinkplaatsen zijn. Ook stelt de Dierenbescherming vast hoeveel tijd van zijn leven de melkkoe minimaal naar buiten moet, in het geval van 3 sterren Beter Leven is dat ruim een half jaar. Koeien uit de gangbare veehouderij komen een stuk minder buiten en het is onduidelijk hoe het welzijn van de koeien in de stal is. ,,Wist je dat koeien kuddedieren zijn en dat er sprake is van een rangorde? De melkkoe die een lagere hiërarchische positie inneemt moet de ruimte krijgen om te kunnen liggen, maar ook om te kunnen passeren in de loopgang. Onder 3 sterren Beter Leven is dit geregeld”, laat de Dierenbescherming weten.

Hoewel de melkkoeien rond deze tijd bijna de stal in gaan, bestaat er onder 3 sterren Beter Leven de garantie dat de koeien ruim 6 maanden de wei in gaan. Kies dus altijd voor kaas of andere zuivel met het Beter Leven keurmerk, geeft de Dierenbescherming als advies.

Meest diervriendelijk keurmerk

Het Beter Leven keurmerk is niet het eerste keurmerk dat op zuivelproducten verschijnt. Wie beter op de verpakking let, heeft ongetwijfeld het Weidemelklogo zien staan of opgemerkt dat een pak van een biologische melkveehouder komt. Daarnaast is er bijvoorbeeld een Eko-, Demeter- of Beter voor de Koe, Natuur & Boer bedrijfslogo. Het grootste verschil met het Beter Leven keurmerk is dat de Dierenbescherming de dierenwelzijnscriteria door geaccrediteerde Certificatie Instellingen onafhankelijk laat controleren op de naleving van de criteria Voor de melkveecriteria geldt dat ook biodiversiteit en milieu zijn opgenomen in de criteria. Daarmee is het een integraal duurzaam keurmerk. De consumentengids riep het Beter Leven keurmerk deze maand dan ook uit tot meest dier- en milieuvriendelijke keurmerk voor kaas.

Meer weten?

Wil je meer weten over de leefruimte per dier? Of over de andere eisen die de Dierenbescherming stelt binnen het Beter Leven keurmerk, zoals weidegang, speelmateriaal voor het dier of andere criteria? Bezoek dan deze pagina voor een overzicht per diersoort.