Deel dit artikel op social platform

Grafrust voor onbepaalde tijd nu mogelijk

Voortaan is het bij begraven mogelijk een grafrust voor onbepaalde tijd te kiezen. De kosten hiervan bedragen elfduizend euro. Er was raadsbrede steun voor een amendement hierover. Het college had een bedrag van € 16.600,- voorgesteld.

,,Ik vertel u geen geheim dat de SGP-fractie met de mogelijkheid van begraven voor onbepaalde tijd, in de volksmond eeuwige grafrust, een lang gekoesterde wens in vervulling ziet gaan. Een deel van onze achterban waardeert het zeer dat die mogelijkheid zich nu aandient”, begon Bram van Goor de discussie. Het raadslid vroeg tijdens de raadsvergadering nog wel aandacht voor randvoorwaarden waar zijn partij moeite mee heeft zoals het geclusterd bij elkaar uitgeven van graven voor onbepaalde tijd. ,,We zijn bang dat dit een bepaalde duiding krijgt.” Ook heeft de SGP’er moeite mee dat graven voor bepaalde tijd niet met terugwerkende kracht kunnen worden omgezet naar onbepaalde tijd.

Reden waarom CAP en SGP samen een motie indienden om dit te wijzigen.

,,Langere grafrust is een langgekoesterde wens van SGP en CAP en is opgenomen in coalitieakkoord Nieuwe wegen vaste waarden”, memoreerde Juliette de Graaf. De VVD-politica merkte op dat het uit het oogpunt van een vrije keuze van de duur van de grafrust een belangrijke stap is: 30 of 60 jaar of voor onbepaalde tijd.

De VVD streeft naar tarieven die kostendekkend zijn, memoreerde De Graaf. ,,Anderzijds willen we ook nog eens goed kijken naar de kostenstructuur binnen ons begraafbeleid. We streven er tevens naar dienstverlening tegen redelijke prijzen te kunnen aanbieden. Daarom zijn we er voorstander van de kostenstructuur van het begraafbeleid nog eens goed tegen het licht te houden.”

Arie Koops gaf aan dat de ChristenUnie blij is met het voorstel van onbepaalde grafrust. ,,Hiermee wordt een wens van diverse inwoners ingevuld. Grafrust is een gevoelig en persoonlijk onderwerp. Belangrijk om aan die gevoelens die leven invulling te geven.”

Ariean van de Groep: ,,Het CDA vindt het belangrijk dat mensen keuzes hebben.”

De begraaftarieven zijn niet kostendekkend. De komende tijd gaan deze tegen het licht gehouden worden.