Deel dit artikel op social platform

Groei van basisschoolleerlingen gaat sneller dan verwacht

De groei van het aantal leerlingen op het basisonderwijs gaat harder dan verwacht.

In 2022 werd dit ook al geconstateerd en heeft de gemeente een noodlokaal geplaatst bij basisschool de Vlucht voor in principe een duur van twee jaar. Daarvoor werd zelfs de lerarenkamer en de centrale hal gebruikt om het tekort aan ruimte tijdelijk op vangen. In eerste instantie werd om die reden voorgesteld om gebruik te maken van het enige leegstaande lokaal bij de Groen van Prinstererschool / Grondtoon, maar dat lokaal is uiteindelijk in gebruik genomen voor het onderwijs aan kinderen uit de Oekraïne. Ook in de voormalige Calvijnschool worden vluchtelingen opgevangen en kan daardoor niet gebruikt worden.

”Een logisch gevolg van de groei van het aantal leerlingen in het primair onderwijs, is de mogelijke groei van het aantal leerlingen op het Oostwende College. De school heeft gemiddeld genomen een marktaandeel van ongeveer een derde van de groep acht-ers die doorstromen naar het voortgezet onderwijs, waardoor de druk op lokalen ook daar fors toeneemt. Wij zijn daarover in gesprek met het schoolbestuur”, aldus de gemeente.

De gemeente is bezig met de actualisatie van het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP). Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting is een plan voor de (toekomstige) schoolgebouwen en voorzieningen van scholen. In dit plan staat ook vaak welke financiële middelen nodig zijn om de gebouwen te bouwen, te renoveren of te onderhouden.