Deel dit artikel op social platform

Hans Hoitink herdacht in gemeenteraad

 

In de gemeenteraad is Hans Hoitink herdacht. Hij overleed dinsdag 25 oktober op de leeftijd van 77 jaar en was van 2018-2022 raadslid voor de VVD en lid van de commissie Samenleving.

Burgemeester Melis van de Groep sprak een in memoriam uit:

,,Hans woonde ruim 45 jaar in ons dorp en was gaan houden van het dorp met haar rijke, lokale geschiedenis. Op diverse fronten heeft hij veel voor ons dorp betekend. Hij zette zich ook jarenlang in voor het behoud van ons varend erfgoed en alles wat daarmee samenhangt, breder voor het behoud van onze plaatselijke historie. Zo was hij secretaris bij de Bruine Vloot en lid van de lokale dialectengroep van de Historische Vereniging Bunscote. Als vrijwilliger, met veel kennis en ervaring in de marketing, stond hij mede aan de basis van het botteropstap-plan in Masterplan Behoud Museumhaven Spakenburg.

En leverde hij – door ook zelf actief daaraan uitvoering te geven – een belangrijke bijdrage aan het succes daarvan. Rondom de Museumhaven Spakenburg verkeren in boezeroen en met de vissershoed op en met mensen aan de wal of aan boord verhalen delen, was zijn lust en zijn leven. Ook schreef Hans verschillende verhalen over de lokale geschiedenis. Met zijn verhalen over de botters, bracht hij deze tot leven. Bij zijn onderzoekjes in de lokale bronnen kwam hij namen tegen die hij wist te koppelen aan nazaten waarmee hij in de politiek, zoals met mij, of in het vrijwilligerswerk te maken had. Als zo’n connectie werd bevestigd, genoot hij daar zichtbaar van.

Zijn betrokkenheid bij de plaatselijke politiek begon met het meedraaien in de VVD-fractie en zijn instemming om plaats te nemen op de kandidatenlijst van gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Meer tot zijn verbazing werd hij ook verkozen, maar zonder aarzeling nam hij zijn zetel als oudste lid van de gemeenteraar. Jong van hart en geest als Hans was, zette hij zich energiek ook op deze plaats onder meer in voor het erfgoed. Maar ook andere onderdelen van het gemeentelijk beleid kregen vanuit zijn brede belangstelling warme aandacht.

Daarnaast genoot hij van het leven, van zijn geliefde vrouw Hennie, zijn kinderen en kleinkinderen, vele vrienden en vriendinnen en bleef zich inzetten voor onze samenleving.

Velen zullen Hans herinneren als een warme, betrokken en vriendelijke man met interesse voor de mensen om hem heen. Zoals bij zijn afscheid in maart en ook weer bij zijn uitvaart werd gememoreerd: Hans was, hoewel hier niet geboren en getogen, echt één van ons. We zijn dankbaar wat Hans heeft betekent voor onze gemeente. En we condoleren zijn vrouw Hennie, zijn kinderen, zijn kleinkinderen en allen die hem lief zijn met het gemis en wensen hen alle kracht en sterkte toe die daarbij nodig is.”

Daarna werd een minuut stilte gehouden.