Deel dit artikel op social platform

Hoofdriolering Zuidwenk wordt gerenoveerd

 

Een deel van de hoofdriolering bij de Zuidwenk wordt binnenkort gerenoveerd. Ook het riool bij de kruisingen Zuidwenk-Kerkstraat en Molenstraat-Talmastraat wordt hierbij meegenomen. De werkzaamheden starten op maandag 7 november en duren volgens planning drie weken.

De riolering in deze straten ligt op meer dan drie meter diepte. Het vervangen hiervan is complex en brengt risico’s met zich mee. Daarom is ervoor gekozen om het riool te renoveren door het aanbrengen van een kunststof kous. Zo’n kous wordt via de inspectieputten in de straat aangebracht. Het voordeel hiervan is dat er niet gegraven hoeft te worden en de overlast dus minder groot is. Vervolgens kan het riool weer zestig jaar mee.

Wegafsluiting

De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising Molenstraat-Talmastraat tot en met de kruising Zuidwenk-Oostsingel. De werkzaamheden brengen verkeersoverlast met zich mee. In een aantal straten wordt namelijk een halve rijbaan afgesloten. Ook wordt de Zuidwenk afgesloten tussen de Kerkstraat en de Schouw. Op drukke plekken worden verkeersregelaars ingezet.

Informeren

Bewoners en bedrijven in de betreffende straten worden per brief geïnformeerd. De aannemer gaat per leiding aan het werk. Vlak voor en tijdens de uitvoering zal de aannemer per leiding de aanwonenden verder informeren. Dat gaat dan vooral over het parkeren van voertuigen en de beperking of tijdelijke stop van afvoer van huishoudelijk afvalwater.

Vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op via het telefoonnummer 033 – 299 1411.