Deel dit artikel op social platform

Huurverlaging voor lage inkomens en extra middelen voor isolatie woningen

 

Het kabinet wil de mensen die door de snel stijgende kosten financieel het meest in de knel komen extra ondersteunen in hun woonlasten. Vanaf juli 2023 krijgen huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Verder stijgt vanaf 1 januari 2023 de huurtoeslag met circa 17 euro per maand. Om huishoudens te helpen bij het beperken van de energierekening, wordt 300 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de isolatie van woningen.

De huurverlaging voor huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning was eerder voorzien voor 2024, maar wordt een jaar vervroegd naar juli 2023. Hiervoor komen circa 510.000 huishoudens in aanmerking. Door dit te combineren met een hogere huurtoeslag worden de woonlasten voor de groep huurders met een laag inkomen nog iets verder gedempt. Door een lagere eigen bijdrage ontvangen mensen vanaf januari 2023 maandelijks € 16,94 extra huurtoeslag. Daarnaast zorgt de doorwerking van het verhoogde wettelijk minimumloon voor een deel van de ontvangers voor een verdere verhoging van de huurtoeslag.

Isolatie woningen

Door goede isolatie van woningen kan veel energie worden bespaard. Met het versnellen van het Nationaal Isolatieprogramma komt hier in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra voor beschikbaar. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor het ondersteunen van bewoners, bijvoorbeeld via een straat-voor-straat aanpak van slecht geïsoleerde woningen. Ook worden de budgetten voor isolatiesubsidies verhoogd. Deze extra middelen komen bovenop de 4 miljard euro die tot 2030 beschikbaar is voor het Nationaal Isolatieprogramma.

De ambitie blijft om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna 11 miljard euro beschikbaar.