Terug
Deel dit artikel op social platform

Inzamelactie Luiers voor Lesbos

 

Kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa leven in schrijnende situaties, afhankelijk van hulp van anderen. Stichting Cristian Refugee Relief (CRR) ondersteunt deze kinderen door te voorzien in de basisbehoeften.

Afgelopen jaar heeft stichting CRR al twintig hulptransporten kunnen versturen naar plaatsen waar het zo hard nodig is. Deze transporten zijn verstuurd naar Lesbos, Chios, Samos, Athene, Thessaloniki en Bosnië. Per hulptransport zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig!

In de maand oktober 2022 worden door heel het land heen opnieuw luiers, billendoekjes en maandverband (voor de moeders!) ingezameld, om ervoor te zorgen dat stichting CRR deze hulp kan blijven bieden. Jouw hulp is daarbij van grote waarde! Help stichting CRR ieder vluchtelingenkind te geven waar het recht op heeft en doneer luiers (vooral maat 4-6), billendoekjes of maandverband!

De actie Luiers voor Lesbos is in de periode van zaterdag 1 oktober tot maandag 31 oktober. Inzamelpunten door het hele land zetten voor die periode hun huis open om de donaties in te zamelen. Na de actie zullen door meerdere transportbedrijven en vrijwilligers de producten opgehaald, gesorteerd en geteld worden. Met die opbrengst hopen we de komende noodhulptransporten te kunnen voorzien van voldoende luiers, billendoekjes en maandverband.

In de gemeente Bunschoten kun je je donatie inleveren bij Lucia Honing, Nic. Beetsstraat 4 (in de krat onder de carport).

Kijk voor meer informatie over deze actie op: www.luiersvoorlesbos.nl. ,,Doe mee, want samen staan we sterker dan alleen!”