Deel dit artikel op social platform

‘Jongeren hadden het zwaar te verduren’

Rogier Zwaan (CDA) sneed tijdens de commissie Samenleving het onderwerp jongeren tijdens de coronatijd aan. De laatste tijd worden er veel rapporten gepubliceerd, waaruit blijkt dat deze crisis – en specifiek de lockdowns – een groot effect heeft op de mentale gezondheid onder jongeren.

,,Het mentaal welbevinden van jongeren is lager in vergelijking met andere leeftijdsgroepen”, constateert het RIVM. Het CBS publiceerde in december ‘Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd’.

Uit de cijfers bleek dat driekwart van de jongeren gelukkig is en dat zes procent zich ongelukkig voelt. Negen procent is ontevreden over het leven. Het minst tevreden zijn jongeren over de tijd die ze met hun vrienden doorbrengen.

Somber

Bijna de helft van de jongeren (47 procent) geeft aan dat de coronacrisis hun leven in het algemeen heel negatief beïnvloed heeft. Er bestaat daardoor een samenhang tussen de invloed van de coronacrisis die jongeren op hun leven hebben ervaren en hun welzijn. Jongeren die de invloed van de crisis als negatief hebben ervaren, zijn minder gelukkig en minder tevreden.

De coronacrisis en bijbehorende maatregelen hebben ook impact gehad op de school- en studiestress van jongeren. Bijna de helft van de leerlingen en studenten zegt door de coronacrisis vaker stress te hebben gehad dan ervoor. Mede hierdoor steeg het aantal jongeren die psychische klachten ervaren. Er zijn meer sombere en depressieve gevallen dan voor de crisis.

‘Tijd om meer activiteiten te organiseren’

,,Wat we eigenlijk al wisten, wordt recentelijk ook bevestigd in rapporten”, zei Rogier tijdens de commissie. ,,De lockdown heeft een enorme impact gehad op iedereen, maar met name jongeren hadden het zwaar te verduren.” Maar er is licht aan het einde van de tunnel en Zwaan wees op de activiteiten die de rugbyclub organiseerde voor jongeren, voordat de meest recente lockdown begon. De club bood de jeugd tot achttien een plek om te chillen en elkaar te ontmoeten. ,,Dat was een heel mooi initiatief.

Het CDA is een groot voorstander van dit soort initiatieven voor jongeren. Nu er de komende tijd meer versoepeld gaat worden is het wat ons betreft tijd om meer activiteiten te gaan organiseren!”

Hij vroeg of de wethouder al overlegd heeft met sportverenigingen en andere organisaties om deze activiteiten in de toekomst vaker mogelijk te maken.

Nog niet beëindigd

,,De activiteiten bij de rugbyclub zijn nog niet beëindigd”, gaf wethouder Peter van Asselt aan. ,,We gaan namelijk nog twee avonden organiseren. Daarna zal er een uitgebreide evaluatie plaatsvinden.” De tussentijdse evaluatie liet zien dat het de jongeren niet zozeer om het sporten te doen is, het gaat vooral om het sociale aspect. Het gewoon samen kunnen komen. ,,Wij willen eerst deze twee avonden afwachten en vervolgens het gesprek aangaan met de rugbyclub”, vervolgde Van Asselt. ,,Ook bij het plan van aanpak alcohol en drugs wordt dit meegenomen. Hoe we dat erbij kunnen betrekken om vervolgens meer te kunnen organiseren voor de jeugd.”