Terug
Deel dit artikel op social platform

Kerkdiensten Tweede Pinksterdag

 

Maandag 29 mei

Oud Geref. Gem. in Ned.

09.30 uur Leesdienst

Hervormde Gemeente

09.30 uur sing-in

Chr. geref. kerk De Fontein

09.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn

Chr. geref. kerk Eemdijk

09.30 uur ds. S. Griffioen

Geref. kerk Adventkerk

09.30 uur ds. E.J. Terpstra

Ned. geref. kerk Eemdijk

09.30 uur ds. A.M. Clement