Deel dit artikel op social platform

Kerken besteden zondag aandacht aan Eeuwigheidszondag

 

Zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze dag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd.

In steeds meer kerken in het dorp is het gewoonte geworden op deze dag de namen te noemen van gemeenteleden die in het voorbije jaar overleden zijn. Voorheen gebeurde dit vooral op oudejaarsavond.

Het verschijnsel Eeuwigheidszondag komt uit de Lutherse traditie van de 19de eeuw, als alternatief voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen.

De benaming eeuwigheidszondag paste beter bij het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Andere namen zijn Gedachteniszondag en Zondag van de Voleinding.