Deel dit artikel op social platform

KNVB pleit voor energiecompensatie sportverenigingen

 

Stijgende energielasten zetten de sport financieel onder grote druk.

Dit leidt ertoe dat voetbalverenigingen zich genoodzaakt voelen de contributie te verhogen, ingrijpende maatregelen te nemen zoals het invoeren van een doucheverbod en er bovenal minder geld overblijft om Nederlanders te laten sporten en bewegen. De KNVB heeft daarom in een brief naar de overheid en politiek gepleit voor compensatie voor sportverenigingen.

Een verdubbeling van de energielasten leidt tot € 66,3 miljoen extra (energie)kosten voor alleen al de voetbalverenigingen. Dat staat nog los van de extra kosten als gevolg van de inflatie. De prijsstijgingen vormen een serieuze bedreiging voor de sportsector, die veelal draait op vrijwilligers en niet beschikt over grote financiële reserves. Voor de sporter kan dit uitdraaien op hogere contributies, met als gevaar dat men om deze reden afhaakt en minder gaat sporten en bewegen. Iets wat de volksgezondheid niet ten goede komt.

Verenigingen zijn hard op zoek naar oplossingen om de financiële gevolgen van de stijging van de energiekosten het hoofd te bieden. Maar met de winter op komst neemt de problematiek naar verwachting alleen maar toe. Daarnaast zijn investeringen in energiebesparende maatregelen niet van de ene op de andere dag door te voeren en kennen een terugverdientijd van meerdere jaren. Zowel NOC*NSF als de KNVB maken zich daarom hard voor compensatie van de stijgende energielasten via een korting op de energierekening. Ook stelt de KNVB in de brief voor een noodfonds in het leven te roepen voor sportaanbieders die zich door de hogere lasten genoodzaakt zien om de deuren te sluiten.

Voor de lange termijn zet de KNVB verder in op verduurzaming van voetbalverenigingen. Veel vereniging hebben al geïnvesteerd in verduurzaming via de Groene Club, zodat ze energie kunnen besparen. Om dit te realiseren pleit de KNVB voor verhoging van duurzaamheidssubsidies, extra ruimte voor het terug leveren van energie door sportaanbieders en renteloos startkapitaal voor clubs die willen verduurzamen en over te weinig eigen middelen hiervoor beschikken.