Deel dit artikel op social platform

Koereiger nieuwe soort bij vogeltelling

 

De vogeltelling zaterdagmorgen op de Westdijk was bijzonder gezellig, waarschijnlijk mede door het prachtige weer.

Er werd veel en druk gemeld en geteld en heel wat toeristen die op de fiets voorbijkwamen werden op de hoogte gebracht van de prachtige ijsvogels die de tellers telkens weer zagen. De ijsvogels hadden jongen en dat was goed te horen en duidelijk voor eenieder te zien door de talrijke telescopen. De koereigers zaten weliswaar aan de zuidkant van de Westdijk maar werden toch als nieuwe soort aangemerkt.

Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar is nu 161 soorten en dit jaar zijn 79 soorten geteld.

Hier de lijst van deze maand:

Fuut (6), Dodaars (1), Aalscholver (3), Blauwe Reiger (1), Grote Zilverreiger (1), Koereiger (4), Knobbelzwaan (6), Brandgans (54), Grauwe Gans (103), Grote Canadese Gans (8), Bergeend (4), Krakeend (96), Wilde Eend (5), Buizerd (1), Torenvalk (1), Meerkoet (7), Waterhoen (2), Dwergmeeuw (1), Grutto (1), Kemphaan (4), Kievit (7), Kleine Mantelmeeuw (6), Kokmeeuw (11), Oeverloper (1), Tureluur (5), Watersnip (7), Witgatje (2), Holenduif (10), Houtduif (4), IJsvogel (3), Boerenzwaluw (4), Graspieper (1), Gele Kwikstaart (1), Huismus (54), Huiszwaluw (2), Kleine Karekiet (1), Kneu (7), Oeverzwaluw (2), Putter (3), Rietgors (1), Ringmus (4), Spreeuw (15), Witte Kwikstaart (9), Zwarte Kraai (6).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten