Deel dit artikel op social platform

Leerlingen Calvijnschool planten bomen bij tennisclub

 

Op woensdag 16 november vindt de Nationale Boomfeestdag weer plaats. Samen met wethouder Wim de Jong planten de leerlingen uit groep 8 van de Calvijnschool een aantal bomen in de buurt van de tennisclub.

Voordat de bomen worden geplant, ontvangt wethouder Wim de Jong de leerlingen op hun school. Hier krijgen zij uitleg over het hoe en waarom van de Boomfeestdag. Elk jaar is één basisschool aan de beurt om de bomen te planten.

De Nationale Boomfeestdag is een initiatief van de Stichting Nationale Boomfeestdag en wordt al sinds 1957 georganiseerd. De stichting wil kinderen op een fantasievolle en aansprekende wijze kennis, inzicht en begrip voor bomen bijbrengen. Dit gebeurt door kinderen te leren dat bomen een belangrijk onderdeel zijn van een duurzame leefomgeving. Daarnaast wil de stichting kinderen laten inzien dat ze zelf een bijdrage kunnen en moeten leveren aan een groene, leefbare en duurzame wereld.

Los van de Boomfeestdag worden er in diezelfde week nog zo’n 95 bomen geplant in de gemeente Bunschoten. De reden hiervoor is dat het afgelopen jaar op diverse locaties bomen zijn verwijderd vanwege de voorjaarsstormen of een slechte toekomstverwachting. Nieuwe bomen worden geplant in de groenstrook bij de tennisvereniging, Kiekendief en Westsingel. Langs de Bikkersweg (tussen de Prinses Irenestraat en rotonde Oostelijke Randweg) komen nieuwe bomen ter compensatie van de verdwenen bomen door de realisatie van het fietspad langs de Oostelijke Randweg.