Deel dit artikel op social platform

Mars voor het Leven 2022

 

De Week van het Leven staat gepland voor 5 tot en met 12 november. Tijdens deze week wordt er opnieuw aandacht gevraagd voor de positie van ongeboren kinderen én voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Op de laatste dag, zaterdag 12 november, zal weer de Mars voor het Leven worden gelopen. Dit keer weer vanaf het Malieveld in Den Haag.

Bram van Goor van SGP Bunschoten: ,,Het afgelopen jaar zijn er weer zo’n 31.049 ongeboren kinderen gedood. Wat een trieste constatering en dat in een land waar zo hoog wordt opgegeven over waarden en normen en mensenrechten. Het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw (baas in eigen buik) lijkt als het om abortus gaat tot het hoogste recht verheven. Het recht op leven van het ongeboren kind volledig genegeerd. Het is een zaak van leven en dood. Het leven en de dood van een menselijk wezen dat naar Gods gelijkenis is gemaakt (Genesis 1:26-27).

Het afgelopen jaar was het ook bepaald niet rustig rond dit thema in politiek Den Haag. Een aantal ontwikkelingen rond abortus maakt dat we des te alerter en met meer inspanning op moeten komen voor de rechten van het ongeboren leven. Zo is de verplichte bedenktijd van vijf dagen sinds kort afgeschaft en de abortuspil moet gemakkelijker te verkrijgen zijn vinden de liberale partijen als VVD, D66, PvdA en GroenLinks, die hiervoor een initiatiefwet hebben ingediend. In het Europees Parlement gaat het zelfs over abortus doorvoeren als mensenrecht.”

Hulp

Maar er is volgens Van Goor ook hoop. ,,Het aantal abortussen is in Nederland met 1 procent gedaald. Onder jongeren zien we een kritischer houding ten opzichte van abortus dan onder ouderen. Onder invloed van de regeringspartij ChristenUnie en de SGP gaat het huidige kabinet door met de aanpak van ongewenste zwangerschappen. Weliswaar beperkt, maar toch. Zo wil men bijvoorbeeld inzicht krijgen in de reden voor abortussen zodat passende voorlichting en ondersteuning kan worden geboden waardoor het aantal ongewenste en onbedoelde zwangerschappen en (herhaalde) abortussen kunnen verminderen.

Wanneer je onbedoeld zwanger bent, dan heb je vaak vragen. Je kunt je soms enorm onder druk gezet voelen. Misschien heb je er nog met niemand over gepraat. Heb je een abortus laten uitvoeren, korte of langere tijd geleden, ook dan kunnen gevoelens van spijt, verdriet of andere zorgen zich aandienen. Ook mannen kunnen met veel vragen zitten of met onbegrepen gevoelens. Gelukkig is hulp, zoals bij de afdeling ‘Er is hulp’ van de stichting Schreeuw om Leven of bij organisaties als Siriz en NPV – Zorg voor het leven.”

De SGP-politicus resumerend: ,,Hoe dan ook, er is alle reden om de organisaties achter De Week van het Leven te steunen met gebed en/of financiële steun en/of mee te lopen met de Mars voor het Leven. De Mars is ooit begonnen in 1991 met vijftien mensen en inmiddels al jaren met meer dan 10.000 deelnemers (in 2017 zelfs meer dan 14.000 deelnemers). Hiermee wordt een krachtig en liefdevol signaal naar de samenleving en politiek gegeven, namelijk stop abortus en investeer in alternatieven. De mars wordt op zaterdag 12 november gelopen. Het doet ertoe. Voor meer details zie https://www.schreeuwomleven.nl/mars. Ik ben voor het leven, u en jij ook?”