Deel dit artikel op social platform

Meer persoonlijke hulp bij zoektocht naar werk of personeel

 

In deze tijden van personeelstekorten, is het belangrijk dat werkgevers, werkenden en werkzoekenden de juiste hulp krijgen als ze ergens aankloppen met vragen over werk.

Om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren, wil het kabinet gaan werken met regionale loketten, persoonlijke werkplannen en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing. Dat schrijven de ministers Van Gennip en Schouten aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil de dienstverlening op de arbeidsmarkt grondig verbeteren. De ambitie is om in alle 35 arbeidsmarktregio’s minimaal één loket in te richten, zodat werkgevers, werkenden en werkzoekenden weten waar ze kunnen aankloppen met vragen over werk. Overheidsinstanties, sociale partners, uitvoeringsorganisaties en bedrijven moeten samen voor zorgen dat werknemers en werkgevers die zich melden ook daadwerkelijk geholpen worden.

Nu valt een deel van de werkgevers, werkenden en werkzoekenden buiten de boot doordat ze niet alle regelingen kennen, niet op tijd de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben of niet weten welke instanties kunnen helpen. Daarom moet het systeem eenvoudiger en toegankelijker worden, stellen beide ministers.

Om werkenden, werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen helpen, moet overal gewerkt gaan worden met persoonlijk werkplannen. Daarin staat welke stappen ondernomen kunnen worden om werk of personeel te vinden en wat voor ondersteuning daarbij nodig is.

Bij de uitwerking van deze uitgangspunten wordt voortgeborduurd op de ervaringen met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Deze teams helpen mensen die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, maar ze zijn er ook voor werkgevers, zzp’ers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Scholing

Ook scholing is van groot belang bij het vinden van een nieuwe baan of doorstroming op de huidige werkplek. Onlangs maakte het kabinet al 1,2 miljard euro vrij voor scholing en het versterken van de leer- en ontwikkelcultuur. Daarnaast werkt het kabinet nu ook aan een passend en overzichtelijk aanbod van opleidingen, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen.