Deel dit artikel op social platform

Nauwkeurige controle van verkiezingsuitslagen

Ze zijn vandaag in het gemeentehuis nog steeds druk bezig met de verkiezingen. Vannacht is alles geteld. Tot ongeveer 4.15 uur zijn medewerkers bezig geweest.

Omstreeks 9.00 uur is een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau begonnen. Tijdens de zitting worden op gemeentelijk niveau de totalen vastgesteld. Alles wordt zeer nauwkeurig gecontroleerd om alles eerlijk te laten verlopen. Alle tellingen waar oneffenheden in zitten, zullen opnieuw geteld gaan worden. Zelfs bij één stem verschil zal dit gedaan gaan worden.

Daarnaast werden op basis van loting, willekeurige proces-verbalen van stembureaus gekozen om te controleren. Meerdere personen waren bij deze controle aanwezig. Alle gelote proces-verbalen met de tellingen werden nauwkeurig gecontroleerd. Dit werd gedaan met behulp van een rekenmachine. Ook wordt er gecontroleerd of alles juist is ingevoerd in de computers. Deze controle gebeurt twee keer door twee verschillende mensen.

Ook kleine onjuistheden die geen betrekking hebben tot de uitslag werden genoteerd. Zo was op een formulier niet ingevuld waar de telling plaats heeft gevonden. Daarnaast wordt er gecontroleerd of de formulieren ondertekend zijn met handtekening. Dit hele proces is openbaar en belangstellenden mogen dit proces bijwonen en meekijken of alles eerlijk verloopt.

In Bunschoten wordt geteld volgens het CRAFT tel-methode. Voorzitters, stembureauleden en stemmentellers hebben een cursus gevolgd om hun taken goed uit te voeren. Op 24 maart worden de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen 2023 definitief vastgesteld door het centraal stembureau.