Deel dit artikel op social platform

Nieuw camerasysteem in centrum, maar (nog) geen uitbreiding

,,Dat het belangrijk is om een veilig centrum te hebben, is iets waar we het allemaal over eens zijn. Dit kan op verschillende manieren zoals meer inzet van boa’s en politie. Helaas hebben we daar veel minder invloed op en is er een groot personeelstekort. Belangrijk dus dat we in ieder geval draaien aan de knoppen waar we wel invloed op hebben. Bijvoorbeeld een goed functionerend camerasysteem. De kosten van het vervangen en uitbreiden van het camerasysteem komen een stuk hoger uit dan begroot. En dat is een tegenvaller. De ChristenUnie is van mening dat dit echter niet moet leiden tot afstel van de plannen. De huidige camera’s voldoen absoluut niet meer. De beelden zijn korrelig waardoor ze onbruikbaar zijn en sommige camera’s functioneren helemaal niet meer. Daarom is het belangrijk om deze snel te vervangen”, aldus Alma Broekmaat.

Het gelijk uitbreiden van het camerasysteem is logische stap, memoreerde de ChristenUnie-politica. ,,Afgelopen jaren hebben we een aantal incidenten gezien rondom Spuiplein en de Westmaat. Een goed camerasysteem helpt bij het achterhalen van daders en vandalen en zorgt uiteindelijk voor meer veiligheid in ons dorp. Ook het gevoel van veiligheid wordt vergroot door de zichtbaarheid van de camera’s.”

Budget

Juliette de Graaf: ,,Als VVD zetten we ons in voor een veilige gemeente. In het coalitieakkoord is daarom opgenomen dat we de huidige camera’s gaan moderniseren. Daarbij dienen we ook oog te hebben voor een oplossing waarbij de kosten acceptabel zijn. Voor nu betekent dat het vernieuwen van huidige systeem binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Dat wil niet zeggen dat we het huidige systeem nooit zullen uitbreiden. Maar voor nu vinden we de basisvariant binnen het huidige budget voldoende.” ,,Er gaat een preventieve werking uit van het camerasysteem. Natuurlijk moeten we die vervangen, maar het kan geen vervanging zijn voor politie. De politie-inzet staat ernstig onder druk. Er is zelfs discussie over het basisniveau van veiligheid in Bunschoten. We moeten ons belang van basisniveau voor het voetlicht blijven brengen”, zette Ariean van de Groep uiteen. De CDA’er voorts: ,,Voor vervanging van het huidige camerasysteem is een budget van 35.000 euro opgenomen. Daar komt nog eens 45.000 euro bij. Twee dagen voor raadsvergadering ontvingen we een memo waar nog wat meer keuzes in stonden. Wij zijn voor het handhaven van het basisniveau. De discussie over wat nog meer gedaan kan worden, kunnen we later nog voeren.”

‘De tand des tijds maakt dat de beelden niet altijd bruikbaar zijn in de opsporing en vervolging’

Burgemeester Melis van de Groep: ,,Voor een veilig centrum heb je politie en boa’s nodig en ook cameratoezicht. De tand des tijds maakt dat de beelden niet altijd bruikbaar zijn in de opsporing en vervolging. Zowel uit het oogpunt van preventie en als er wel iets gebeurt, is het ontzettend belangrijk goede camera’s te hebben. Verbetering van de camera’s in het centrum is heel hard nodig. Met extra locaties.” Volgens de burgemeester is vooral op de Westdijk/Westmaat cameratoezicht heel hard nodig. ,,Dat is een locatie die er met stip bovenuit springt.”

Ook Ariean van de Groep verwees naar het coalitieakkoord. ,,Daarin staat vervangen van het huidige camerasysteem. Daarvoor is ook 35.000 euro beschikbaar gesteld.” Hij verwees naar een memo in relatie tot het extra krediet die wat laat binnenkwam en de behoefte om in een later stadium op detailniveau door te praten over wat nog extra wordt gedaan. ,,Het voorstel is dit voorstel terug te nemen naar het college en het voor te bereiden op behandeling op detailniveau in Bestuur en Financiën en daarna een breed gedragen besluit nemen waarover de fracties intern goed hebben kunnen overleggen. U kunt dus aan de slag met het basistarief; dat staat sowieso buiten kijf.”

Hierop deed Van de Groep een ordevoorstel om het voorstel op dit moment van de raadsagenda te halen. De CDA’er kreeg daarin de steun van VVD, SGP en CAP, de andere coalitiepartijen. De ChristenUnie stemde tegen en diende een motie in wat een vervolg van de discussie met zich meebracht.

Laagste lasten

Alma Broekmaat: ,,Het valt de ChristenUnie tegen dat het voorstel om het camerasysteem uit te breiden nu niet gesteund wordt door alle partijen. Natuurlijk, camera’s zijn geen vervanging van de politie. Wel een belangrijke aanvulling daarop en een middel waar we als gemeente zelf invloed op hebben. Op politiecapaciteit hebben we dat helaas niet.”

Waarna zij uit verkiezingsprogramma’s veiligheidspunten van andere partijen citeerde. ,,Nu ligt er op verzoek van alle politieke partijen een voorstel om het aantal camera’s in het centrum uit te breiden. De financiële situatie van de gemeente is dusdanig dat de extra jaarlast van de uitbreiding van deze camera’s gedragen kan worden. De extra jaarlast is slechts 4.500 euro over tien jaar. Heeft u dat niet eens over voor de veiligheid van de inwoners?

De ChristenUnie begrijpt niet waarom de coalitiepartijen niet handelen overeenkomstig hun verkiezingsprogramma’s en nu niet instemmen met de uitbreiding. Als u veiligheid echt zo belangrijk vindt, dan kunt u vanavond een daad stellen en investeren in een camerasysteem. Hoe eerder dit uitgebreid wordt des beter het is. De laagste lasten beloven is leuk maar de inwoners hebben daar niets aan als het dorp daardoor niet veiliger wordt.”

‘Het geld is er voor de basis-vervanging’

Ariean van de Groep verbaasde zich in procedureel opzicht over de motie vanwege hetzelfde beslispunt als in het raadsvoorstel. ,,We hebben extra detailinformatie gekregen over het verschil van verschillende camera-

plekken en het nut. Daar zit een kwestie van geldafweging en een veiligheidsafweging in. Er is een basisniveau toegezegd, wat ook in eerste instantie door het college is gevraagd. Toen kwam een heel nieuw prijskaartje. Vervolgens kwam detailinformatie waar we nog niet heel erg over in detail hebben kunnen spreken. Het geld is er voor de basisvervanging.”

Juliette de Graaf: ,,Het is onzin dat we niet investeren in veiligheid. Dankzij de VVD is er een extra boa. Plus we investeren vanavond 35.000 euro in een camerasysteem. Dat wil niet zeggen dat we dit systeem nooit uitbreiden. Voor nu vinden we de basisvariant binnen het huidige budget voldoende.”

,,Wij staan achter de veiligheid maar niet voor elke prijs. Mevrouw Broekmaat praat ineens over 45.000 euro meer”, memoreerde Arian van Diermen van de CAP.

,,De basisvervanging aanleggen, in afwachting van verdere discussies. Voor het college is het duidelijk”, vatte Melis van de Groep het samen.

Jan-Bert Heinen: ,,Er is geld beschikbaar gesteld om de basisinfrastuctuur te vervangen. En in de toekomst gaan we in discussie om eventueel uit te breiden.”