Deel dit artikel op social platform

Onzekerheid voor arbeidsmarkt regio Amersfoort

UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Amersfoort (waar Bunschoten onder valt) in 2022 verder herstelt na de coronacrisis. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en dalende koopkracht zorgen echter voor toenemende onzekerheid. Hierdoor neemt naar verwachting de banengroei in 2023 af. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2022 – 2023.

Zoals elke prognose is ook deze omgeven met vraagtekens,’ zegt Jeroen Schuil, arbeidsmarkadviseur UWV. ‘Hoewel de economie zich na de coronaperiode in sneltreinvaart weer lijkt op te richten, zijn er veel onzekerheden die zowel op de korte termijn als op de langere termijn impact kunnen en zullen hebben. Niet alleen de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande verstoring van de economie, en een mogelijke opleving van corona, maar ook trends en ontwikkelingen zoals vergrijzing en verduurzaming zullen invloed hebben die nu moeilijk in te schatten is. Dus al zijn de prognoses voor dit moment positief, het blijft een momentopname, ook voor onze regio.’

Niet veel veranderen

Dit jaar zal er nog niet veel veranderen op de arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt zijn op korte termijn gunstig. De werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Amersfoort herstelt verder, nadat deze in 2021 alweer op het niveau van voor de coronacrisis was gekomen. In de jaren 2022 en 2023 groeit het aantal banen van werknemers door met 4.400 (2,5%) tot volgens prognose 179.700. Deze groei wordt voor een belangrijk deel in 2022 gerealiseerd. Vanaf 2023 komen we in een periode van onzekerheid terecht. Voor 2023 wordt nu nog een kleine groei verwacht, maar of dit gaat uitkomen is hoogst onzeker.

Werkgelegenheid

Volgens de prognoses neemt tussen 2022 en 2023 in de meeste sectoren de werkgelegenheid toe. In de arbeidsmarktregio Amersfoort groeit vooral het aantal banen van werknemers in de uitzendbranche, horeca, specialistische zakelijke diensten en zorg en welzijn. De uitzendbranche werd hard getroffen door de coronacrisis, maar maakt nu weer een sterke groei door. Ditzelfde geldt voor de horeca, alleen is de verwachting niet dat het aantal banen in deze sector eind 2023 weer op het niveau zal zijn van voor de coronacrisis. Door de toenemende zorgvraag en vergrijzing zal ook het aantal banen in zorg en welzijn de komende tijd toenemen.