Deel dit artikel op social platform

Oproep tot rechtvaardig handelen

 

In de afgelopen week heeft u kennis kunnen nemen van de overheidsplannen om de stikstofuitstoot van boerenbedrijven fors te verminderen. Op veel plaatsen moet de uitstoot van stikstof stevig omlaag, in de buurt van natuurgebieden zelfs tot 70%.

CGMV agrariërs en Christen Contact Agrarisch (CCA) kunnen zich goed voorstellen dat deze plannen boeren en tuinders lamslaan. Dat ze leiden tot gevoelens van boosheid, onbegrip en verdriet. Vragen over het voortbestaan van boerenbedrijven zijn ineens heel reëel geworden.

De toekomst van de landbouw in Nederland staat ter discussie. Sector en samenleving staan voor enorme opgaven. Sommigen zeggen dat de voorgestelde maatregelen veel te ver gaan, volgens anderen gaan ze niet ver genoeg. In de media buitelen mensen over elkaar heen met oneliners en tweetberichten. Boeren hebben plannen gemaakt om grootschalig actie te voeren en vragen om een goede toekomst voor hun (familie)bedrijven. De eerste provincies hebben al aangegeven hun eigen plan te trekken. Oplossingen zijn dringend gewenst en tegelijkertijd lijken ze moeilijk te bereiken

CCA en CGMV agrariërs pleiten voor meer rechtvaardigheid en verbondenheid. ,,Wij roepen overheden, nationaal en regionaal, op om een rechtvaardig beleid te voeren.

– Rechtvaardig voor agrariërs, die met hart en ziel op hun (familie)bedrijven voedsel produceren. Die voor hun bijdrage aan natuur en biodiversiteit, schone lucht, schoon water en een gezonde bodem een rechtvaardige beloning willen.

De vraag van de samenleving naar goedkoop en veilig voedsel heeft geleid tot een bedrijfsstrategie van kostenreductie en schaalvergroting. Bedrijfsbeëindiging of verplaatsing, op een andere manier produceren of andere diensten leveren, vragen volgens ons om een rechtvaardige beloning of vergoeding.

– Rechtvaardig voor de agrarische sector, met als uitgangspunt: één plan voor alle sectoren en heel Nederland. Dat eerst het plan voor de agrarische sector wordt gepresenteerd en pas later voor andere sectoren, ervaren we als onrechtvaardig.

– Rechtvaardig voor de schepping; de bodem, de lucht, het water en de natuur. Wij moeten de schepping als rentmeesters beheren en goed achterlaten voor de volgende generaties.

CCA en CGMV agrariërs zijn verenigingen van christenen die zich verbonden voelen met de agrarische sector. Wij zien in de sector en de samenleving dat de verbondenheid tussen mensen aan erosie onderhevig is en er steeds meer on-verbondenheid is. Belangengroepen van boeren en burgers luisteren steeds minder naar elkaars argumenten. Datzelfde zien wij helaas ook in de politieke arena, waar ‘tegenover’ soms meer het uitgangspunt lijkt te zijn dan ‘gezamenlijk’.

CCA en CGMV agrariërs roepen overheden, boeren en burgers op elkaar te zoeken en het verbindende gesprek aan te gaan. Samen te zoeken naar werkbare en uitvoerbare plannen. Samen te bouwen aan een land waarin het goed leven, werken en wonen is.

Het is immers Gods wereld, zo geloven we! Laten we daarom voor elkaar en voor deze wereld bidden.”