Deel dit artikel op social platform

Opvang 40 jonge asielzoekers in hotel Amersfoort

 

Het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt nog altijd over en daar ontstaan schrijnende situaties.

Vanaf vandaag vangt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) veertig jongeren op in het Van der Valk hotel aan de Ruimtevaart in Amersfoort. Het gaat om crisisnoodopvang onder verantwoordelijkheid van het COA. De opvang is in eerste instantie voor drie maanden. In goed overleg wordt bekeken of daarna verlenging mogelijk is.

Van der Valk stelt een deel van het hotel tijdelijk beschikbaar aan het COA. De groep bestaat uit 40 jongeren in de leeftijd tussen de 15 en 18 jaar, veelal jongens uit Syrië en Eritrea. Ze zijn in afwachting van het moment waarop zij zich kunnen registreren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om hun asielprocedure te starten en hebben in Nederland nog geen status.

Er is dag en nacht begeleiding en beveiliging aanwezig in het hotel, die de jongeren helpt in hun asielproces en tevens toeziet op de gang van zaken in en om de locatie. Daarnaast krijgen alle minderjarige vluchtelingen een voogd via het NIDOS, de voogdijinstelling voor deze jongeren.

In samenwerking met de gemeente wordt geregeld dat de jongeren naar school kunnen. Ook komt er een recreatieruimte in het hotel voor dagbesteding en gaat het COA bijvoorbeeld met vrijwilligers activiteiten organiseren buiten het hotel.