Deel dit artikel op social platform

Passievesper in de St. Catharinakerk

Voor de 39ste keer wordt op vrijdagavond 24 maart om 20.00 uur een vesper gehouden in de St. Catharinakerk. Het programma staat in het teken van de Lijdenstijd.

Psalm 22 in de Nieuwe psalmberijming vormt de opmaat voor deze vesper: ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? Waarom gaat U aan mijn geroep voorbij? Ik smeek voortdurend: red mij, maak mij vrij. Niets laat U horen. Mijn rusteloze klagen gaat verloren. Ik smacht naar U, die bij uw volk wilt wonen. Heilige Heer, die op ons lied wilt tronen- waar blijft U nu?’

De vesper is het traditionele avondgebed uit het klooster en in protestantse kringen beter bekend als Evensong. In een klein uur van muziek, Bijbellezing, gebed, stilte en samenzang maken we ruimte voor rust en bezinning. De lofzang van Maria en de lofzang van Simeon maken al eeuwenlang vast onderdeel uit van de vesperliturgie en zullen ook deze keer te horen zijn. Ook het gezongen Onze Vader is een vast onderdeel, als afsluiting van het gebed. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor samenzang en kunt u onder ondere luisteren naar twee delen uit de Bachcantate ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir.’ Organist Stefan Heinen koos passende orgelwerken uit die het geheel omlijsten. Ds. Gerard Doorn verzorgt de Bijbellezing uit het Oud – en nieuwe Testament. De muzikale leiding is in handen van Herma van de Coterlet.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze vesper aanwezig te zijn, mee te zingen, mee te bidden en een moment van rust en bezinning te ervaren. De toegang is vrij, maar we vragen wel dringend om een financiële bijdrage, zodat we deze vespers kunnen blijven organiseren. ,,Per vesper maken we € 1.000,- aan kosten. Sinds een aantal jaren is de opbrengst van de collecte niet meer voldoende om alle kosten te dekken. Als deze situatie zo blijft, dan zijn we genoodzaakt om te stoppen en is dit misschien de laatste vesper die we kunnen houden, terwijl we weten hoezeer deze vespers gewaardeerd worden door onze vaste bezoekers. Wilt u ons alstublieft financieel ondersteunen om dit werk te kunnen blijven doen? Dit kan door uw gift over te maken op het volgende rekeningnummer: NL50INGB 0003 3810 25, t.n.v. A. Duijst, onder vermelding van ‘bijdrage vespers’. Namens de organisatie en het koor: dank u wel!”

De volgende vespers staan gepland op vrijdag 29 september en vrijdag 1 december.