Deel dit artikel op social platform

Plan voor bouw opslagloods met paardenstalling

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslagloods met paardenstalling (er is sprake van vervangende nieuwbouw schuurruimte) op de gronden behorend bij de Amersfoortseweg 25.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zullen ter inzage worden gelegd.