Deel dit artikel op social platform

Plannen parkeergarage onder Visrokersplein

Het college van burgemeester en wethouders in Bunschoten onderzoekt de mogelijke realisatie van een parkeergarage onder het Visrokersplein. Dit in combinatie met een herontwikkeling van de gebouwen aan de Broerswetering 6 en 8. Dit betreft het gebouw van de Lidl en voormalige Rabobank.

Het college wil hiervoor subsidie aanvragen bij ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’. Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Regeling

De regeling is voor gemeenten die financiële ondersteuning willen aanvragen voor een projectplan, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Gemeenten en private investeerders gaan daarbij een samenwerkingsverband aan.

Intentie

Het college spreekt de intentie uit om een parkeergarage onder het Visrokersplein te realiseren, onder voorbehoud van de toekenning van de specifieke uitkering (subsidieaanvraag) en onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad door middel van het beschikbaar stellen van het budget.